آخرین مطلب

فصل پاییز یعنی غلبه اخلاط سودا و بلغم و نزله و سرماخوردگی و راهکارهای عمومی

سرتو بپا! 🙄🤕😪

🍁🍂🍁پاییز فصل دوهوایی است.🥵🥶

اگر هوای سرت را نداشته باشی و بی هوا درمعرض باد سرد پاییز قرارش بدهی، می‌شود آنچه نباید بشود!

“نزله” همان چیزی است که گاهی بعنوان حساسیت فصلی، گاهی به اسم سرماخوردگی و گاهی با نام سینوزیت از آن یاد می‌کنی:

❇️ ریزش مواد زائد از سر

📝 برای پیشگیری از این مشکل در #پاییز:

✅ در هوای سرد از کلاه، پیشانی بند، روسری و شال مناسب استفاده کنید.🧕🧑‍🎄🧣

✅ در خواب هم یک کلاه نخی نازک روی سرتان بگذارید.😴🥱👳

✅ بعد از استحمام حتما سر را کاملا خشک نموده و با سر پوشیده از حمام خارج شوید.🚿🛁👳‍♀

✅ هنگام خواب سر را نزدیک پنجره باز نگذارید و همچنین از وسایل گرمازا نیز حداقل یک متر فاصله داشته باشید.🪟🛌

💀🧠 خلاصه اینکه سر ما خانه ی مغز ماست! و برای اینکه سرما مغزمان را نیازارد، باید هوای سرمان را داشته باشیم.🧶🪢

سرتو بپا!😉

دکترفاطمهربیعی(پزشک متخصص طب ایرانی)

🌺کافه سلامت مِهِستان🌺
https://eitaa.com/mrhejamat_mehestan

//////////////////////////////////////////////

📚📚💊💊با شروع فصل پاییز و بروز چرک های نهفته بدن ناشی از اخلاط بلغمی و یا سوداوی و فعال شدن نزله سرد و خلط ته حلق ،،، توصیه میشود
۱- کپسول جداور از عطاری یا ازموسسه شرکت دارویی بوعلی از قم

۲- کپسول ایارج فیفرا از عطاری یا از موسسه شرکت دارویی بوعلی از قم
۰۲۵۳۷۲۳۴۰۴۰
۰۲۵۳۷۲۳۸۳۸۳
۳- دمنوش ترکیبی اویشن و پونه و گلسرخ
۴- غرغره اب نمک دریا یا با اب جوش شیرین روزی چندبار
۵- سوپ ها ( نه آش رشته )
۶- بخورسرکه سیب درفضای خانه و استشمام بخارات آن
۷- کمپوت سیب طبیعی
۸- بعدطللوع افتاب و بعدازظهرها خوابیدن مطلقا ممنوع
۹- اب آشامیدنی را با چندقاشق گلاب میل شود
۰- شربت زوفا عسلی
۱۱- دمنوش ختمی و بنفشه و پنیرک و عناب و پرسیاوشان بصورت ترکیبی
۱۲- شربت مدبرکرونا
محقق طب سنتی و طب اسلامی حسین معارفی

/////////////////////////////////////////////////

📚📚💊💊با شروع فصل پاییز و بروز چرک های نهفته بدن ناشی از اخلاط بلغمی و یا سوداوی و فعال شدن نزله سرد و خلط ته حلق ،،، توصیه میشود
۱- کپسول جداور از عطاری یا ازموسسه شرکت دارویی بوعلی از قم

۲- کپسول ایارج فیفرا از عطاری یا از موسسه شرکت دارویی بوعلی از قم
۰۲۵۳۷۲۳۴۰۴۰
۰۲۵۳۷۲۳۸۳۸۳
۳- دمنوش ترکیبی اویشن و پونه و گلسرخ
۴- غرغره اب نمک دریا یا با اب جوش شیرین روزی چندبار
۵- سوپ ها ( نه آش رشته )
۶- بخورسرکه سیب درفضای خانه و استشمام بخارات آن
۷- کمپوت سیب طبیعی
۸- بعدطللوع افتاب و بعدازظهرها خوابیدن مطلقا ممنوع
۹- اب آشامیدنی را با چندقاشق گلاب میل شود
۰- شربت زوفا عسلی
۱۱- دمنوش ختمی و بنفشه و پنیرک و عناب و پرسیاوشان بصورت ترکیبی
۱۲- شربت مدبرکرونا
محقق طب سنتی و طب اسلامی حسین معارفی

💊💊کپسول ایارج فیفرا ساخت شرکت دارویی بوعلی درقم مربوط به مرحوم ال اسحاق است
برای تهیه این دارو تلفنی از مطب انها خرید کنید شماره تلفن دربالا ذکر شده است
۰۲۵ ۳۷۲۳ ۴۰۴۰
۰۲۵ ۳۷۲۳ ۸۳۸۳
برای دفع خلط ته حلق

////////////////////////////////////////////////

در سایت خودم http://tajarobteb.ir/?s=%D8%AE%D9%84%D8%B7+%D8%AA%D9%87+%D8%AD%D9%84%D9%82