آخرین خبرها

دندان درد و راهکار مقابله بر مبنای طب اسلامی با روغن حنظل

💊💊💊#دندان_درد

تسکین درد دندان با روغن حنظل:

✍ برای تسکین درد دندان روغن حنظل (هندوانه ابوجهل) را در سمتی که دندان درد میکند یک الی دوقطره روزانه بچکانید سریعا تسکین میابد..‌.
📚 آیت الله تبریزیان
🍏 @tebshia20🌿✅