آخرین خبرها

آروغ درمانی بر مبنای طب سنتی

درمان آروغ

۱- «نعناع» آروغ را تسکین می‌دهد.

۲- «عرق بهار نارنج» آروغ را تسکین می‌دهد.

۳- «زردآلو» آروغ را قطع می‌کند.

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog

عرق زنیان هم در دفع آروغ تاثیر بسزایی دارد و ریشه آروغ در تراکم باد سرد در گوارش است