آخرین خبرها

نمک پاشی برلقمه وازبین بردن کک ومک وازبین برنده نزله بر مبنای طب اسلامی درگوارش

?امام صادق علیه السلام : ?

⚛هرکس براولین لقمه طعامش?نمک بپاشد کک ومک از او میرود.

?دلیل علمی?دکتر معماری??

?دفع کننده واز بین برنده تمام نزله ها می باشد.?

??? @tebe_jame ???