آخرین خبرها

نمک پاشی برلقمه وازبین بردن کک ومک وازبین برنده نزله بر مبنای طب اسلامی درگوارش

💖امام صادق علیه السلام : 💖

⚛هرکس براولین لقمه طعامش🍪نمک بپاشد کک ومک از او میرود.

🍀دلیل علمی👆دکتر معماری👇🍀

👈دفع کننده واز بین برنده تمام نزله ها می باشد.🤔

💯🇮🇷 @tebe_jame 💯🇮🇷