آخرین خبرها

روغن زیتون یا روغن زیت العتیق بر مبنای طب سنتی

‌🔴دکتر حسین خیراندیش🔴

🔵خواص زیت العتیق  یا روغن زیتون 🔵

✅✍اگر روغن زیتون را بیش از یک سال و به قولی تا ۶ سال نگهداری کنند کهنه میشود،و آنرا زیت العتیق گویند.🤔

✅✍این نوع روغن زیتون گرمتر از غیر عتیق ان است.خواص ان ملین است و اکتحال و مالیدن ان به چشم مفید است و اگر آنرا گرم کنند و در محلی که عقرب نیش زده 🕷🦂است بمالند درد انرا تسکین میدهد.🤔

✅✍روغن زیتونی که از ۷ سال بیشتر کهنه شده باشد جانشین روغن بلال است و هرچه کهنه تر شود قوی تر میگردد💪

ومعروف است که تا ۴۰۰۰ سال قوت خود را نگه میدارد.🤔

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share