آخرین خبرها

جو دارای خاصیت برای قلب و افزایش دهنده شیر مادر و کاهنده چربی خون و لاغر کننده

? جو طبعش? سرد و خشک

✅ بهترین جو، آن است که بزرگ،سنگین،سفید و رسیده باشد

✅برای عروق قلب مفید است

✅نان جو لاغر کننده است

✅سوپ جو افزایش دهنده شیرمادر است

✅چربی خون را کاهش میدهد

? @BOALII_IR