آخرین خبرها

زبان و لک سفید آن و رفع آن با عسل

🔴پاک کردن بار سفید زبان🔴

🔵استاد جمشید خدادادی🔵

✅✍یک قاشق مرباخوری عسل🍯را روی زبان ریخته و بگذارید تا به تدریج عسل در دهان اب شود😋و پائین رود روزی دوبار این عمل را انجام دهید.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame2&ref=share