آخرین خبرها

زبان و لک سفید آن و رفع آن با عسل

?پاک کردن بار سفید زبان?

?استاد جمشید خدادادی?

✅✍یک قاشق مرباخوری عسل?را روی زبان ریخته و بگذارید تا به تدریج عسل در دهان اب شود?و پائین رود روزی دوبار این عمل را انجام دهید.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame2&ref=share