آخرین خبرها

پیری زودرس با پرخوری و بی تحرکی و آب خوری زیاد و فست فودها و غذای چرب و دخانیات

?هفت عامل پیری زودرس?

۱⃣پرخوری?

۲⃣بی‌تحرکی?

۳⃣زیاد آب خوردن?

۴⃣تند غذا خوردن

۵⃣استعمال دخانیات?

۶⃣غذاهای کنسرو شده

۷⃣غذاهای چرب و سرخ‌کرده☠

ش??? @tebe_jame ???