آخرین خبرها

پیری زودرس با پرخوری و بی تحرکی و آب خوری زیاد و فست فودها و غذای چرب و دخانیات

🔴هفت عامل پیری زودرس🔴

۱⃣پرخوری😋

۲⃣بی‌تحرکی🙃

۳⃣زیاد آب خوردن💧

۴⃣تند غذا خوردن

۵⃣استعمال دخانیات🚬

۶⃣غذاهای کنسرو شده

۷⃣غذاهای چرب و سرخ‌کرده☠

ش💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯