آخرین خبرها

گلابی و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی

🍐 گلابیِ رسیده و شیرین و آبدار دارای طبع گرم و تر است.

🍐 گلابی هایی که کمی سبز و سفت هستند دارای گرمای کمتر و حتی رو به سرد و قابض هستند.

🍐 همین گلابی گرم و تر به دلیل غالب بودن رطوبت ممکن است در برخی افراد ایجاد نفخ کند.

💠 گلابی دارای خواصی نظیر:

🍃 پاک کنندگی دستگاه گوارش و ملین

🍃 مفید در کاهش پوکی استخوان

🍃 کمک به دفع سنگ مجاری ادراری

🍃 آرام بخش و تب بر

🍃 مقوی بدن و دفع کننده سموم آن

🍃 برطرف کننده تشنگی

🍃 کاهش دهنده سوزش مثانه و مجرای ادراری

👉https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ 🌸🍃