آخرین خبرها

خواب رفتگی دست و پاها و راهکارهای طب سنتی

📚📚📚💊💊💊
پاسخ پرسش
خواب رفتگی دست و پاها
سری دست چپ کم کاری فشار قلب است
دست چپ غلبه خلط بلغم
هردو دست باشه نتیجه غلظت خون
پس دمنوش بابونه و یا خوردن بادام و شربت سکنگبین
حضوردراستخررا حقیر برای شما افزایش بلغم میشناسم
هردودست را روغن بادام تلخ از انگشتان به بالا بمال و کیسه فریزرکن