آخرین خبرها

سیب زمینی و مزاجش بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💥سیب زمینی مزاج سرد وتر دارد .
هنگامی که سیب زمینی را آب پز میکنیم مزاج آن کمی معتدل تر خواهد شد.

🍟سیب زمینی سرخ کرده ظرف مدت ۱۲ ساعت نصفش هضم ونصفش دفع خواهد شد.
سیب زمینی آب پز ظرف ۴ ساعت هضم خواهد شد
🔥سیب زمینی پخته شده در آتش ظرف یک ساعت در معده هضم میشود .

🌟وقتی میگویند رژیم سیب زمینی گرفته و لاغر شده منظور همین گزینه های اخر است.

🤔حال ، شما ترجیح می دهید سیب زمینی آب پز میل کنید یا سرخ کرده ؟

@soroshesalamati