آخرین خبرها

تیروئید شناسی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊⛩#تیروئید

⛱اعضای بدن به دو دسته رئیسه و خادم الرئیسه تقسیم می شوند.

🏟قلب و کبد و مغز اعضای رئیسه هستند.

بقیه اعضای بدن خادم الرئیسه هستند یعنی به اعضای رئیسه خدمت میکنند
#غده_تیروئید یکی از اعضای خادم الرئیسه است

🎡جایگاهش در جلوی گردن است

این غده به سوخت و ساز بدن کمک میکند
همه ی مواد غذایی روی کار غده تیروئید تاثیر دارند
و متابولیسم(سوخت و ساز)بدن را کم و زیاد می‌کنند.

👈غذاهای گرم باعث بالا رفتن متابولیسم بدن
👈و غذاهای سرد باعث پایین امدن متابولیسم بدن می‌شود.

⛺️ غذاهای معتدل متابولیسم بدن را در حد اعتدال نگه می‌دارد.

🏖حتی اعراض نفسانی هم بر کار غده تیروئید تاثیر دارند.

🌋مثلا غم و اندوه باعث کم کاری غده تیروئید می‌شود.
@soroshesalamati