آخرین خبرها

بارداری و مضرات خوردن تغذیه های سرد مزاج

‌🔶خوردن #سردی در زمان #بارداری

✅زنان اگر در دوران بارداری بیش از حد سردی بخورند مغز جنین دچار سردی بیش از حد می‌شود.
✅یعنی :فرزند به دنیا آمده خواب خواب است کاملا پخمه پف آلود پوست سفید موی سر کم و موی روشن کرکی دهان شل دارد شیر را زود برمی گرداند
✅ ویژگی جنین گرم : رنگ پوست تیره موی تن پشمالو موی سر بلند بچه باهوش است
➡️ @tebiranii2