آخرین خبرها

نوشیدن آن بر مبنای طب سنتی و مضرات آن درحالات

💊💊💊💊🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃

🔰نوشیدن آب در حالات زیر👇
باعث سرد شدن دستگاه گوارش و کبد و بیماریهای مختلف می شود :

🔹نوشیدن آب در حالت ناشتا
🔸بین خواب
🔹پس از فعالیت شدید
🔸همراه یا پس از غذا
🔹پس از نزدیکی جنسی
🔸پس از بستنی و میوه های تر مثل هندونه و انار و سیب

🌸 سلامت و تندرست باشید🌸

‎‌‌‌‌‌‌🆔 @drmmohebbi

🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃