آخرین خبرها

طحال و علل رشد آن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️#طحال

👈 یکی از علل بیماری طحال و خونریزی آن و التهاب سر معده خوردن مداوم تخم مرغ می باشد.

👈 همچنین زیاد نوشیدن آب راکد مثل آب معدنی وآب شور سبب بیماری و بزرگی طحال می شود.

@Mezajshenasi12