آخرین مطلب

معده خالی و مضرات خوردن بعضی از اقلام

این کارها را با معده خالی انجام ندهید !

-خوردن مسکن: خونریزی گوارشی
-جویدن آدامس: گاستریت «ورم معده»
-خوردن قهوه: سوزش معده
-آب مرکبات: آسیب جدی به معده
-خوابیدن: اختلال خواب
-ورزش: تضعیف ماهیچه ها

〰️〰️〰️https://eitaa.com/Yuzarsif313Hakim