آخرین خبرها

عطسه و نگه داشتن عطسه و خطراتش

💊💊💊🔸نگه داشتن عطسه چه خطراتی دارد؟

صدمه به ساختارهای ظریف گوش داخلی، پارگی پرده گوش، ترکیدن رگ‌های خونی کوچک چشم، بینی و پرده گوش از عوارض احتمالی نگه داشتن عطسه است.

@soroshesalamati