آخرین مطلب

راز بیماری زکام و دمل ودرد چشم و سرفه و عطسه بر مبنای طب روایی

📚🇮🇷🇮🇷پیامبر خدا صلی‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
چهاردرد (بیماری) رابدندانید 🔽
لا تَکرَهوا أربَعَهً؛ فَإِنَّها لِأَربَعَهٍ: لاتَکرَهُوا الزُّکامَ؛ فَإِنَّهُ أمانٌ مِنَ الجُذامِ ، ولا تَکرَهُوا الدَّمامیلَ؛ فَإِنَّها أمانٌ مِنَ البَرَصِ ، ولا تَکرَهُوا الرَّمَدَ؛ فَإِنَّهُ أمانٌ مِنَ العَمى ، ولا تَکرَهُوا السُّعالَ؛ فَإِنَّهُ أمانٌ مِنَ الفالِجِ.
پیامبرص فرمودند :چهاردرد(بیماری ) و ناراحتی را بدندانید که امان ( دورکردن ) از چهاردرد و ناراحتی بزرگتری می باشند 🔻
۱⃣زکام را بد ندانید که امان از مرض خوره ( اسیب جدی به سیستم عصبی کل بدن )است
۲⃣دمل ( تجمع چرک سفید و قرمزو سیاه ) را بدندانید که امان ازمرض پیسی ( برص پوستی ) است
۳⃣درد چشم را بدندانید که امان از مرض کورشدن و نابینایی چشم خواهدبود
۴⃣سرفه و عطسه را بدندانیدکه امان از فلج شدن و سکته ناقص ( مغزی و قلبی ) می باشد
📚منبع :
۱- کتاب خصال جلداول ص۵۶
۲- کتاب وسائل الشیعه جلد ۲۵ ص۲۳۰
۳-کتاب راهنمای سعادت و خوشبختی چهارده معصوم علیهم السلام استادعبدالله صالحی