آخرین خبرها

استخوان سازی و چاق سازی استخوان بر مبنای طب سنتی

🔘تقویت استخوان و رفع ضعف و لاغری:

🔸 پاچه گوسفند
🔸 حلیم مخلوط با عسل
🔸 شبها پنج عددانجیر
🔸صبحها پنج عددزیتون
🔸سوپ گندم دارای روغن زیتون
🔸بادام روزی هفت تا چهارده عدد

http://sapp.ir/partosabzehastii