آخرین خبرها

صورت و خشکی صورت و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

✴️ درمان خشکی صورت

👈علت خشکی پوست افزایش سودا یا صفرا است. باید بدن را از سودا پاکسازی کرد.

۱⃣   چای نخورید.

۲⃣میوہ و سبزیجات و سالاد استفادہ کنید.

۳⃣روغن بنفشہ روزی دو بار صبح و شب بہ پوست بمالید.

۴⃣کرم جوانہ گندم بہ پوست بمالید.

۵⃣استفادہ از کرم رازیانه.

۶⃣مصرف سرکہ انگبین.

۶⃣انجام حجامت عام در دو مرحلہ هر ماہ یڪ بار بہ جز در ماہ دی.

http://sapp.ir/partosabzehastii