آخرین خبرها

احتلام یا محتلم شدن و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊
🗣🗣🗣پرسش
استاد فرزندم محتلم ( احتلام )  زیادی میشه برای من بگویید  با طب سنتی چکارکنم خسته شده است
💊💊پاسخ
۱-  شب موقع خواب چهارسوره قل را تا اخر بخوانند
قل اعوذبرب الناس و…
قل اعوذبرب الفلق و…
قل هوالله احد و…
قل یا ایهالکافرون و….
۲- شب هنگام تغذیه سرد حتی با مصلحات را کمتر مصرف کنند
۳- قرص کمر ازنوع نر وماده را پوستش را با حرارت کنده و مغزش را پودر پودر کرده و ارد نخودچی با نبات افزوده و هر شب و صبح ، یک قاشق غذاخوری برای ۲۱ روز میل شود
۴- روغن سیاهدانه به پهلوها مالیده و بادکش دودقیقه ای پهلوها تا ۱۴ روز
۵- اگر قولنج پشت کتف دارد روغن بادام تلخ با روغن بابونه به پشتش مالیده و یک روز درمیان دو دقیقه بادکش شود
۶- شب موقع خواب
انگشت سبابه را با اب دهانش خیس کند و سپس با این اب دهان ، کلمه به کلمه
روی شکم بنویسد
الله محمد علی فاطمه  حسن حسین
با هرکلمه حتما اب دهان بزنه
تا ۲۱ روز تکرارشود
فقط اگر شک داشت اجرا نکنه