آخرین خبرها

سردرد در تاج سر و راهکار درمانی طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🗣🗣📞📞
موضوع تیرکشیدن هلالی درتاج سر و جوش زدن و شوره سرم
استاد بنا به توصیه شما که مجاری ادراری سرد و واریکوسل و زانودرد داشتم با خوردن تغذیه و نوشیدنی های گرم مزاج بحمدالله زودانزالی و رشد واریکوسل و درد و رشد پروستات قطع شده است اما خارش و پوسته شدن ملاج سرم فعال شده است چه کنم سن ۵۰ ساله و مزاج غلبه دم و بلغم و صفرا کمتراست که شما گفتید
🗣🗣💊
پاسخ سن ۵۰ یعنی مزاج پایه جبلی سودا  یعنی سرد و خشک است
تاج سرت را سرکه سیب و یا سرکه انگور طبیعی روزی چندقاشق بمالید

بلی در قرن ۲۱ هستیم بدن دارای غلبه اخلاط متضاد با خوردن تنوع غذایی در وعده ها شده است و شما بخشی از بدنت دارای غلبه بلغم و دارای غلظت خون است پس با تغذیه های گرم مزاج و یا سرد مزاج بایستی با مصلحات آنها همراه شویم