آخرین خبرها

دندان و سفیدی و زردی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

💊✍برای سفیدی دندان و تقویت لثه

🍂🔻می توانید از پودر کف دریا و پودر میخک با مسواک، جرم گیری کنید.

🍂🔻میخک، ضد پیش روی عفونت دندان است.
✍درمان زردی دندان(جرم گیری)

🔆 مالیدن نمک دریا با کف دریا
🔆 خوردن پیه انار
🔆 مسواک با چوب اراک و زیتون
🔆 مالیدن پارچه پنبه ای
🔆 افطار با آب ولرم
🔆 گاز زدن خربزه