آخرین خبرها

سنگ صفراوی و علل یابی آن بر مبنای طب سنتی

💊✅✍عواملی که باعث به وجودن آمدن سنگ های صفراوی می شوند :

🔴 بیشتر در زنان
🔴 سن بالای ۶۰ سال
🔴چاقی
🔴 بارداری
🔴 رژیم غذایی پرچربی
🔴رژیم غذایی پرکلسترول
🔴 رژیم غذایی کم فیبر
🔴 وراثت
🔴دیابت
🔴 کاهش وزن سریع
🔴 استفاده از داروهای کاهش کلسترول
🔴 مصرف داروهایی حاوی استروژن