آخرین خبرها

نوزاد بیقرار و راهکارهای آرام سازی بر مبنای طب سنتی

💊 وقتی بچه های نوزاد بیقرار هستند گریه و یا لگد موقع شیرخوردن دارند بایستی بررسی شود دربدو تولد ایا زردی شان بالای ۷ یا ۱۰ یا ۱۵ بوده است
درصورت بلی ؛ دمنوش ترکیبی ترنجبین درشت بابیدخشت با تخم بارهنگ را روزی یک قاشق جمعا دمنوش ۱۰ دقیقه ای بااب جوش تهیه کرده و سپس
صافش کرده و ته نشین کرده و بعدا فقط ازابش سه قاشق چایخوری جرعه جرعه و ارام به نوزاد با اندکی نبات خورانده و
بقیه اب دمنوش را مادربا نبات و خاصه یا عسل بخورد
تا ۷ الی ۱۴ روز  تاشیرمادررقیق تر و حرارت کبد و خشکی روده بزرگ کاهش یابد
سپس مادرهنگام شیردهی ازهر پستان موقع شیردهی یک قاشق دوشیده و بیرون بریزد و سپس به بچه شیردهد
ازفم المعده یعنی فرورفتگی قفسه سینه تاناف نوزاد را یک قاشق چایخوری روغن زیتون را ارام ارام ماساز داده تا اسپاسم گوارش گام به گام رفع شود
مادردرخوردن ادویه جات و خشکبار قدری کاهش بدهد
مادرروی غدای خود درناهاروشام حتما روغن زیتون بخورد
اگر نوزاددختراست مادرروزی یک چهارم استکان عرق رازیانه بخورد
موقع حضورافرادغریبه درکناربسترنوزاد مادرارام چهارالله اکبر بخواند و بصورت فرد بدمد نحوه خواندن به گونه ای مخفی باشه که میهمان رنجش نکند
روزانه مادرچهارتاایت الکرسی برخودو فرزند به قصد سلامتی قرائت کند