آخرین خبرها

بدبویی دهان به علت نفخ شکم و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊🔴بدبویی #دهان به علت نفخ شکم

🔹بادیان ۲۵گرم
🔹زیره کرمانی ۱۵گرم
🔹آویشن ۱۵گرم
🔹زنیان ۲۵گرم

✅همه رانرم کوبیده هرچهارساعت یک قاشق مرباخوری باشربت اب قندمیل نمایند

♻️دکترصفدرصانعی
♻️دکتراسماعیل ناظم استاددانشگاه