آخرین خبرها

شیر مادر و روش افزایش آن بر مبنای طب سنتی

💊💊✴️ افزایش و تقویت شیر مادر:

✅ سویق کامل
✅ دم کرده رازیانه همراه باعسل
✅ گوشت گوسفندی وآبگوشت
✅ شیره توت، خرما، انگور
✅ شیر، عسل، برگ چغندر، سنجد، حلیم
✅ سویق سنجد

🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com