آخرین خبرها

گلاب خاصیت غم زدایی و ضد اندوه بر مبنای طب سنتی

💊💊🌺چرا در مراسم عزا گلاب استفاده میشه ؟
🌺چون گلاب غم زداست گلاب ترشح ئیدروفین و اندروفین را در مغز متعادل میکند، غم و اندوه را ازبین مبیرد و احساس آرامش به فرد میدهد.
@soroshesalamati