آخرین خبرها

سرطان سازی و سکته و گرفتگی عروق با خوردن آب یخ

💊💊💊💊⛔️⛔️⛔️خوردن آب سرد بعد از غذا یعنی خوش آمد گفتن به سرطان

✨آب سرد موادروغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت و روند هضم غذا را کند میکند

✨آب سرد مسبب گرفتگی رگهای قلب و بالا رفتن خطر سکته است