آخرین خبرها

مغز و روش فعالیتها بر مبنای طب سنتی

💊💊💊مغز را حیات بدهیم
برخی ازخوراکی هاکه مغزرافعال میکند:
روزانه نخودکشمش یک مشت،
کنجدیک قاشق مرباخوری
بادام جایگاه ویژه داردروزی ۵تا۱۰عدد، آرام آرام جویده شودتابابزاق آمیخته وجذب گردد،
انجیر۵عدد،
خرما۳عدد
⛔️⛔️برخی خوارکی هافعالیت مغزراکندمیکنند:
چیپس،
پفک،
بیسکویت،
کیک
وصبحانه نخوردن
کلاه بویژه کلاه پشمی بگذارید
بوکردن گلاب،وگل نرگس به مقداری
بوی گل نرگس آنقدرمهم است که هفته ای یکبار نشدماهی یکبارنشدسالی یکبارنشدعمری یکباربوکنیدچون مغزراگرم میکند
(استادحکیم خیراندیش)
@soroshesalamati