آخرین خبرها

سقط جنین چرا و راهکارهای تقویت واژن بر مبنای طب سنتی

📌 نکته های شنیدنی:  سقط

📍 اگر #سقط به دلیل تسلط ریاح بر رحم صورت گیرد

➖ هر روز صبح جلابی از رازیانه،انیسون،تخم کرفس(۱۵ گرم از هریک)تهیه کرده بنوشند؛

➖ بعداز غذا،جوارش کمونی میل کنند؛

➖ قبل از ناهار،روزی ۵۰ گرم ماءالاصول را به تنهایی یا همراه یک قاشق مرباخوری روغن بید انجیر بخورند؛

➖ سه روز متوالی،صبح وشب ، حب سگبینج میل کنند؛

➖ تخم کرفس را شب در سرکه خیسانده هر روز صبح یک قاشق مرباخوری از آن را مصرف کنند؛

➖ تناول نارگیل باشکر در حفظ جنین خاصیت زیادی دارد؛

➖ صبح وشب،به اندازه یک نخود دحمرثاوسنجرنیابخورند؛

➖ به طور مرتب، جوارشی تهیه شده از جندبیدستر،زرنباد،درونج،و نانخواه بخورند؛

➖ مالیدن روغن های زنبق،سوسن،نرگس،خیری،شبت،ریحان،بادام تلخ،ونارگیل،برقطن و عانه وزیر شکم به دفع ریاح کمک می کند؛

➖ حقنه ها و حمولات تهیه شده از صعتر،نانخواه،شونیز،ومقل استفاده کنند وبعداز مصرف آن ها، حقنه با آب مورد،مازو،وگلنار انجام دهند؛

➖ بعداز ماه سوم،صبح وشب ،روزی یک مثقال از این دارو را با عسل مخلوط نموده با آب گرم میل کنن:تخم کرفس،کمون مدبر،شکر(از هر کدام ۳۰ گرم)،نانخواه، زنجبیل ساییده(۱۲گرم).

➖ برای غذا،هر روز گوشت کبک،نخودآب،ویر قرطم میل کنند.

📚 منبع: باروری و بارداری در پزشکی ایرانی،تالیف سودابه بیوس،ص ۲۳۴.

🎯 برگرفته از:
🌐 ravazadeh.com

✅ کانال رسمی حکیم دکتر روازاده
🆔 sapp.ir/ravazadeh

➡️ http://t.me/joinchat/AAAAADwUOa6m6F-zvjncnw