آخرین خبرها

سرماخوردگی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

⬅️نسخه کاربردی درموردسرماخوردگی:

🔹هسته یک عددخرمارا درآوره به اندازه ی یک نخود با  پودردارچین داخل خرما روپرکرده با یک استکان آبجوش یا چای بسیارکمرنگ هر۳ ساعت یکبار  میل کنید.(اینکار را تا مشاهده ی بهبودی کامل انجام دهید)

نکته:👇👇

🔸اگر سرماخوردگی شماخیلی شدید است اینکاررا ابتدا هر ۱ ساعت یکبار انجام دهید بعد هر۳ ساعت یکبار.

🔴توجه:

🔻افرادی که دچارفشارخون بالاهستید ازاین روش درمانی استفاده ننمایند.

http://sapp.ir/partosabzehastii