آخرین خبرها

زکام درمانی بر مبنای طب اسلامی

👈رابطه ی زکام و بیماری های پوستی

✅پیامبر(ص)فرمود:”در بدن هر انسانی ،دورگ وجود دارد:

۱⃣ رگی که در سر است و باعث جذام می شود

۲⃣ رگی که در بدن است و باعث پیسی میشود.

⬅️ اگر رگی که در سر است به جریان بیفتد،خداوند ،زکام را برآن مسلط می کند تا همه ی بیماری های موجود از بین بروند و اگر رگی که در بدن است به جریان بیفتد،خداوند،کورک را برآن مسلط می کندتا همه ی بیماری های موجود ازبین بروند.به همین علت اگر کسی از شما دچار زکام و کورک شد برای سلامتی اش خداوند را سپاس بگوید و نیز فرمود”زکام،نخاله هایی در سر است.”🌀

✅پیامبر (ص)فرمود”از چهارچیز ناراحت نشوید؛زیرا برای چهارچیز مفیدند

⤵️⤵️        ⤵️⤵️

۱⃣ زکام؛زیرا باعث ایمنی از زکام است

۲⃣ کورک؛زیرا باعث ایمنی از پیسی است؛

۳⃣ چشم درد؛زیرا باعث ایمنی از کوری است

۴⃣ سرفه؛زیراباعث ایمنی از فلج شدن است.”

🏵منبع: کتاب طب جامع پیامبر اعظم

http://sapp.ir/partosabzehastii