آخرین خبرها

ابرو و روش تقویت آن بر مبنای طب سنتی

🔷تقویت_ابرو

👈زرده  تخم مرغ را به ابروبمالید و پس از ۲۰ دقیقه با آب سردبشویید

👈روغن بنفشه و روغن فندق نیز تاثیر مناسبی دارد.

http://sapp.ir/partosabzehastii