آخرین خبرها

مزاج شناسی چهارگانه بر اساس شرح بالینی بر مبنای طب سنتی

🔰بسم الله الرحمان الرحیم🔰

📝تدریس مزاج شناسی(جلسه سوم)

🔶مدرس:استاد خطیری

🔷ادامه بحث مزاج شناسی در خصوص حالات روحی ، روانی ورفتارهای مزاجها👇👇

🔴علایم افرادی که دارای مزاج گرم و مرطوب (دموی ) هستند:👇👇

👌خوش بین ، خنده رو ، بانشاط ، راحت وبی قید  ، سریع ، چالاک ، پر انرژی ، مهربان و صعمیمی تا عاشق و نوع دوست ، استعدادشقاوت انی اما بیشتر اوقات صبور ، خیزهای بزرگ درزندگی برمی دارند.

👌اراده بلند ودور اندیش دارای توان ریسک و اعتماد به نفس بالا ، هوش بالا(مخترع و مکتشف )، وضع جاری را قبول ندارند (دارای هوش و حافظه برتر) ،شجاع جسور ، خیال پرداز و تمایلات هوایی ، گرایش عرفانی بالایی دارند ، سخاوتمند ، نامنظم ، غم و غصه کم میخورند .

☢علایم  افرادی که دارای مزاج گرم وخشک یاصفرا هستند:👇👇

👌تیزهوش ، حاضر جواب ، سریع ، چالاک پر انرژی (بی قرار وعجول )، گاهی عاشق گاهی فارغ ، گاهی باعث رنجش دیگران می شود ، عصبانیت آنی (دارای استعداد بخشونت و بد خلقی )، حساس ، آینده نگر و گاهی خیالباف و دقیق درتصمیم گیری ،

👌گاهی باراده و گاهی سست ، محکم و استوار، ذکاوت زیاد ، باهوش ، شجاع ، درگیری فکری دارند.

👌بازیگوش ، دارای استعدادمعنوی مقطعی ،گاهی سخاوتمند،منظم ، مقید به اصول ، غم و شادی مقطعی ، گاهی سخاوتمند ، منظم ، مقید به اصول ، غم وشادی مقطعی ، درکل رفتارصفراوی ها مانند آتش نوسان دارد.

⚫️علایم افرادی که دارای مزاج سرد وخشک (سودا ) هستند:👇👇

👌وسواس ، دو دل ، منفی گرا ، درون گرا ، حساس و مواظب ، کند ، آرام ، کم انرژی ، عشق ندارد وای طلاق هم ندارد(ماندگار ترین خانواده سوداوی ها هستند ) ، کم احساس ومنطقی ، محبت به آنها باعث شبهه آنها میشود ، اهل جنجال و جدال و انتقامجو

👌بسیار ریزبین هستند ( انقدر درجزییات غرق میشوند که  کلیات رافراموش می کنند )، بدون توان ریسک ، همه سو نگر و ایز هوش (زیاد حفظ می کنند )،ترسو ، حمله کننده ولی اگر به او حمله کنند عقب نشینی می کند ، افکارخیالی خود راواقعی می پندارد ، خیال باف ، نگران ودودل ، بدبین ، الگوی آنان منفی است ، تمایل کم به معنویت ، لذت کم می برند ولی غصه زیاد می خورند .

⚪️علایم افرادی که دارای مزاج سرد وتر (بلغم ) هستند:👇👇

👌منفی گرا ، درون گرا ، واقع گرا ، حساس ، مواظب و بی اراده و تحت تاثیر ، خود خور ، فراموشکتر ، مستعد افسدگی ، کند ، آرام

👌کم انرژی ، نیازمند محبت و متاثر از دیگران ، بی اراده و بدون استعدادریسک ، طرح کلان نمی دهند ، تدبر واندیشه فراگیر ندارد ولی عمق اندیشه دارند ، کند ذهن (زیاد حفظ می کنند )

👌ترسو ، گذشته نگر ، حساس ، کینه توز ، بی علاقه به یاد گیری ، اهل سازش  ، زیاد تمارض می کنند ، فراموش کار ، خیزش کم وکندی دارد.

👌سخاوتشان بهتر از سوداوی ها و کمتر از دموی و صفراویهاست ، منظم درامورات ، غم و غصه دارند .

✅ با شناخت نسبی از علایم مزاجها اخلاط غالب و غلبه مزاجها و اخلاط در افراد و اشخاص ملاکهای کلی از دیدگاه طبی و مزاجی برای شما فراهم می گردد تا با دقت بیشتری بتوانید در زندگی هدف خود را انتخاب کنید.

لطفا نشر دهید.

🔰بسم الله الرحمن الرحیم🔰

📝 تدریس مزاج شناسی (جلسه دوم)

🔶مدرس: استاد خطیری

🔷ساختارشناسی:👇👇

👌ارکان و عناصر:

۱_مزاج

۲_اخلاط

🔴 تعریف ارکان:

🔹ارکان در اصطلاح حکما اجسام بسیطی هستند که غیر قابل  تقسیم به اجسام مختلفه که اجزاء اولیه بدن انسان وغیر انسانرا تشکیل میدهند .

🔮آتش:گرم وخشک

🔮خاک: سردوخشک

🔮آب: سردوتر

🔮هوا :گرم وتر

🔴 تعریف مزاج :👇👇👇

هرگاه اجزاءاین ارکان با یکدیگر درآمیزند بنوعی که یکی دردیگری اثر کند بقوتهای خود که ضد هم اند وهریکی تیزی دیگری را بشکند وهمانندی وفعل وانفعال در اجزاء آن مرکب بحدی برسد که در همه اجزاء کیفتی یکسان پیدا گردد این کیفیت مرکب رامزاج گویند.

⚜مزاجها را به  صورت ۹مزاج دسته بندی کرده اند:👇👇

۱_معتدل
۲_گرم
۳_سرد
۴_خشک
۵_تر
۶_گرم وخشک
۷_سردوخشک
۸_گرم وتر
۹_سردوتر

🔴 تعریف اخلاط:👇👇

در اصطلاح جسم تروروانی را گویند که غذانخست بار بدان تبدیل میشود.

☢صفرا _اتش _گرم وخشک

⚫️ سودا _خاک_ سردوخشک

🔴 دم _هوا _باد _گرم وتر

⚪️ بلغم _اب _سرد وتر

✅ چگونگی تشکیل اخلاط:👇👇

✨غذایی که ما می‌خوریم هضم آن از دهان آغاز می شود ودر معده ورده هضم اصلی صورت می گیرد .

✨پس از هضم مواد غذایی که حالتی چون کشکاب دارد وبه آن کلیوس می گویند از طریق عروق بسیار ریزی که به روده ها پیوسته اند جذب شده واز طریق ورید باب به کبد وارد میشوند کبد روی این مواد غذایی هضم دومی را انجام میدهد وتغیراتی در آن ایجاد می کند که حاصل انرا کیموس می گویند.

پس از این دو هضم ، چهار جسم سیال وروان ایجاد شده است که همان اخلاط چهارگانه است که دربالااشاره کردیم:👇👇

↩️۱_صفرا :👇👇

✨کفک خون است رنگ زرد دارد ومزه ان تلخ است گرم وتر وسبک تر از خون است وطبع ان  گرم وخشک است تولیدآن در جگر است بخش عمده آن وارد کیسه صفرا میشود وبخشی از آن همراه خون در عروق حرکت می کند.
بخشی از صفرا که همراه خون است باعث افزایش نفوذ در رگها باریک و منفذ کوچک می شود همچنین غذای ریه از خون صفراوی است.

✨بخشی از صفرا که در کیسه صفرا ذخیره می شود نیز در زمان مورد نیاز به روده ترشح می شود وبه هضم بلغم ودفع مدفوع کمک می کند.

↩️۲_ دم:👇👇

✨هرغذایی که میخوریم آن وقت غذا ی واقعی میشود که به خون تبدیل میشود رنگ خون سرخ ومزه ان شیرین بوی ان خوش است طبع ان گرم وتر است محل تولید ان کبد است.

↩️۳_بلغم :👇👇

✨بلغم غذایی است که گوارش ان کامل نشده ودرصورت گوارش وهضم کامل می تواند به خون  تبدیل شود. رنگ ان سفید غلیظ تر از خون وبی مزه است و نسبت خون وصفرا  سرداست اما به بدن انسان سرد نیست.
در هرحال طبع ان سرد وتراست.

✨علاوه بر انکه بلغم غذای ذخیره بدن است امیختن آن باخون برای غذارسانی به اعضایی که سردوترند مثل مغز لازم است .
همچنین بلغم باعث رطوبت ونرمی مفاصل می شود گویی مفاصل را روغن کاری می کند محل تولید بلغم عمدتا معده است.

↩️۴_سودا :👇👇

✨رسوب خون است لذاسنگین تر وغلیظ از سایر اخلاط است رنگ آن سیاه ومزه ان امیخته از شیرینی وترشی وگسی است.

تولید ان درجگر است.
بخش عمده ان درطحال ذخیره میشود ومقدار کمی همراه خون میگردد تا به اعضایی که  برای تغذیه نیاز به سودا دارند برسد مثل استخوانها
همچنین سودا باعث قوام دهی به خون و بافتها و ایجاد ثبات درانها گردد.

https://t.me/joinchat/AAAAAE0U_oxV1cRkRcD-qw

https://t.me/joinchat/AAAAAE0U_oxV1cRkRcD-qw