آخرین خبرها

مزاج شناسی فعلی بدن و گرمی و یا سردی بدن و تمایل به خوردن و اشتها

🔰بسم الله الرحمن الرحیم🔰

📝 تدریس مزاج شناسی (جلسه چهارم)

🔶مدرس:استاد خطیری

دوستان امادگی دارین جلسه دوم مزاج شناسی رو شروع کنیم:

⚜مرحله اول حسب رویت ظاهری بود توضیح دادیم :👇👇

🔅درخصوص هیکل

🔅حرکات سکنات وفعالیت ها تند و کند وارام

🔅رنگ پوست

🔅پوست از لحاظ خشکی و نمناکی
مقدارونوع رویش مو در بدن
این موارد رو درجلسه اول توضیح دادیم.

✅ مزاج شناسی در مرحله دوم:👇👇

♻️مرحله پرسش وپاسخ:

↩️ مرحله دوم از شناسایی مزاج که بیشتر مشخص کننده مزاج حاکم فعلی بربدن است شامل  پاسخ به سوالات است تا انچه را که در مرحله اول که رویت بصری مشخص گردید مستحکم نماید.

⚜در مرحله اول مابه مزاج جبلی وپایه فرد آگاهی می یابیم وتاحد زیادی نیز به مزاج حاکم فعلی اما در این بخش باسوالات مختلف سعی برکشف مزاج حاکم فرد می نماییم.

⚜چه انکه مهمترین اصل دربحث پیشگیری ودرمان مزاج حاکم وفعلی افراد است تابراساس مزاج حال افراد،
ضروریات سته ،پرهیزات یا درمان مناسب تجویز شود.

⚜گرمی وسردی بدن:

↩️ در این مرحله از فرد سوال کنید عمدتا شما درطی سال درگرما راحترین یا درسرما ؟ یعنی هوای گرم رو بیشتردوست دارین یا هوای گرم را؟

👌انچه واضح است افراددارای  طبایع گرم صفراویها ودمویها بعلت گرمای درونی میل به خنک شدن دارند.

✅ پس هوا وشرایط خنک را می پسندند.

⚜اما دو گروه دارای طبایع سرد سودایی ها و بلغمی ها به علت سردی بدن دوستدارگرمی می باشند تا کمبود گرما را در خود جبران نمایند .

♻️لذا عمدتا مشاهده می کنید افراد دارای طبایع گرم نسبت به گروه طبایع سرد میل به پوشیدن لباسهای گرم ندارند وچه بسا درهوای سرد با یک لباس نازک یا استین کوتاه مشاهده میشوند.

↩️ اما درطبایع سرد این این افراد برای حفظ وافزایش حرارت غریزی بدن محتاج لباسهای گرم می باشند ودرصورت افزایش بیش از اندازه سردی دربدن وغلبه سردی غلبه بلغم یا سودا خواهیددید فرد حتی درتابستان لباس گرم می پوشد وزمانی که همه محتاج به سرمای کولرمی باشند وی بدنبال جای گرم می گردد.

↩️ تعریق بدن دو طبایع بدن خشک یعنی سودایی ها وصفراوی ها بعلت کمبود رطوبت دربدن زیاد عرق نمی کنند وگاها حتی فعالیت بدنی نیز عرق کمی بر پوست انها نمودار میشود.

👌اما دو گروه دموی و بلغمی دارای شرایط متغییری به دو گروه فوق دارند چه انکه این دو گروه در بدن خود  دارای رطوبت قابل میباشند.

✅ اما باید دانست فرق تعریق دموی با بلغمی ان است که دموی چون رطوبت زیادتری در بدن دارند گاها حتی بدون فعالیت وصرفا در معرض هوای گرم قرار گرفتن شروع به تعریق می کنند چه انکه در این زمان گرما به سمت بیرون متمایل میشود وروزنه های پوست راباز نموده وهمراه حرکت خود رطوبت رانیزبه بیرون منتقل می کند.

↩️ اما در بلغمی ها به علت کمبودحرارت درونی صرفا زمانی تعریق صورت می پذیرد کخ به هرعلتی مانند فعالیت و ورزش خرارت درونی تحریم گردد.

✅ در هرصورت انچه واضح است بلغمی ها نسبت به دموی ها کمتر عرق می کنند ومهمترانکه عرق دموی ها درلمس گرم وعرق بلغمی ها درلمس سردتر است.

🔅بدون وجود شرایط وعوامل دیگر مانند سردی وبادو . . . .  این مقایسه باید انجام پذیرد .

⚜میل خوردن و توان هضم اشتها:👇👇

♻️میل به غذا نشان میزان توان ونوع مزاج حاکم درون و باطن بدن را آشکارمی سازد .

👌هرچه حرارت ورطوبت متعادل تر باشد اشتهاء به خوراک وتوان هضم بالاتر است.

✅ دموی ها دارای بالاترین اشتهاء وبالاترین توان هضم می باشند. دارای دستگاه گوارش و هاضمه قوی

✅ سوداوی ها بعلت ترشح بیش از اندازه سوداء به فم معده که وظیفه آن ایجاد اشتها وگرسنگی است میل به خوردن واشتهای بالایی دارند، اما توان خوردن وهضم ضعیفی دارند این گروه در اصطلاح چون سیر غذا نمیشوند تیکه تیکه غذا می خورند هریک ساعت چند لقمه می خورند همیشه گرسنه اند اما وقتی به غذا می رسند اشتهای خوردن ندارند ودستگاه هاضمه آنها نیز بعلت سردی ورطوبت ضعیف است.

✅ صفراوی ها بعلت ترشح زیاد صفرا در بدن آنها موجب سوخت بیشتر غذا وبافت ها میشود اما از طرفی بعلت کمبود اشتها غذای کافی به اعضاء نمی رسد لاغرتر از بقیه گروهها می باشند.

✅ بلغمی ها نیز به علت رطوبت وسردی زیاد معده میل زیاد به غذا خوردن دارند اماتوان هضم ضعیف دارند ودر صورت غلبه بلغم در بخش گوارش وهضم غذاها بصورت هضم وجذب ناقص در مدفوع قابل مشاهده است .

👌مجددا متذکر میشویم این معیارها نسبی می باشند یعنی صفراوی نسبت به بلغمی ودموی اشتهای کمتری دارد نه آنکه برای صفراوی حکم کنیم وی دارای اشتهای ضعیف باشد چه انکه بحث صاحب یک مزاج با صاحب غلبه یک مزاج متغییر است .👇👇

✨مثلا فردی که غلبه مزاج صفرا دارد ،دارای اشتهای ضعیفی است.

✨اما یک فرد دارای مزاج پایه صفرا که غلبه و بیماری صفرا ندارند در خود به اندازه میخورد و می آشامد

https://t.me/joinchat/AAAAAE0U_oxV1cRkRcD-qw