آخرین خبرها

مزاج شناسی بدن پیرامون نیروی جنسی و نبض و عادت و مزه ها و جبلی و سن و فصل ها و عضوها بر مبنای طب اسلامی و سنتی

🔰 بسم الله الرحمن الرحیم🔰

📝 تدریس مزاج شناسی (جلسه پنجم)

🔶مدرس:استاد خطیری

🔅جلسه دوم درخصوص مرحله
پرسش و پاسخ ،گرمی وسردی بدن،
تعریق بدن، میل خوردن و توان هضم اشتها درمزاج های مختلف صحبت کردیم.

⚜گرایش به شیرینی یاترشی یا . . .

✅ تمایل به شیرینی و شوری نشان مزاج سرد بدن و دستگاه گوارش میباشد.

✅ تمایل به ترشی نشان گرمی مزاج بدن و دستگاه گوارش است.

🔅 چه انکه شیرینی و شوری دارای مزاج گرم و خشک وترشی دارای مزاج سرد است.

👌 هرفردی برای تعدیل مزاج خود طبیعتا میل به ضد مزاج خود دارد .

♻️نبض:👇👇

✨نبضی که از نظر طول عرض ارتفاء قوی باشد و محل نبض در لمس گرم باشد نشان نبض یک دموی مزاج است.

✨نبضی که از نظر ارتفاء مانند نبض دموی مزاجان قوی اما از نظر عرض وطول از انان ضعیف تر است و درلمس محل نبض گرمی و خشکی نمایان است نبض صفراوی مزاجان است.

✨نبض سوداوی مزاجان از نظر طول وعرض و ارتفاع ضعیف و گاها یافتن نبض سخت تر از مزاجهای دیگر است و در محل لمس نبض خشکی و سردی یافت میشود.

✨نبض بلغمی مزاجان از نظر طول وارتفاء ضعیف و عرض آن ضعیف است و در محل لمس نبض سردی و نرمی یافت میشود .

👌بطور کلی نبض گرم مزاجان قوی تراز نبض سردمزاجان است.

♻️میل و توان جنسی تمایل به مقاربت:👇👇

✨میل و توان جنسی بطور کلی وابسته به دو ملاک رطوبت و حرارت است یعنی هرچه حرارت و رطوبت درفرد معتدل باشد میل و توان جنسی فرد نیز معتدل خواهد بود .

✨صفراوی ها دارای میل و توان جنسی زیاد می باشند این گروه از نظر میل جنسی حتی از دموی ها قوی ترند اما از نظر توان جنسی ازدموی ها ضعیف ترند .

✨دموی ها از نظر میل جنسی هردو در اوجند و میل و توان جنسی قوی دارند .

✨سوداوی ها وبلغمی از نظر میل و توان جنسی ضعیف می باشند .

⛔️تذکر : بین میل و توان جنسی تفاوت است شاید یک فرد میل به جماع و میل جنسی در او زیاد باشد وتمایل به جماع داشته باشد اما هنگام جماع و مقاربت زود خسته شود یا زود انزالی داشته باشد .

⚜طبقه بندی مزاجی به گونه دیگر:👇👇

↩️ ۱_مزاج اصلی (سرشتی یا جبلی):👇👇

✅ این مزاج مزاجی است که هر فرد از پدر و مادر خود به ارث می برد. این مزاج تا اخر عمر همراه فرد است تغییر این مزاج اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار و خطرناک است.

↩️ ۲_مزاج جنسی :👇👇

👌مزاج زنها درمقایسه با مزاج مردها سردتر است و مزاج مردان نسبت به زنان گرم و خشک است پس نیروی عضلانی مردان بیشتر است و سریع ترند لذا کارهای سنگین خارج منزل به عهد ایشان است .

✨زنها صبورتر و باحوصله ترند چرا که جوهر آبی درآنها غلبه دارد پس کار تدبیر منزل و پروش کودکان به عهده ایشان است.

↩️۳_ مزاج سن:👇👇

👌از تولد تاپانزده سالگی رطوبت کمتر شده و گرمی غلبه می کند و تا سی پنج سالگی گرمی و خشکی غلبه دارد.

👌 از سی و پنج تا شصت سالگی به دلیل کاهش گرمی، سردی و خشکی حاصل می شود.

👌پس از شصت سال نیز سردی و تری غلبه می کند تا زمان مرگ فرا رسد.

↩️ ۴_مزاج فصلی:👇👇

👌فصل بهار معتدل یا گرم و تر

👌فصل تابستان گرم و خشک

👌 فصل پاییز سرد و خشک

👌فصل زمستان سرد و تر است .

↩️ ۵_مزاج عضوی:👇👇

♻️هرعضوی دارای مزاج مخصوص به خود است که آن مزاج برای او طبیعی است .

✅ مثلا:قلب گرم وخشک است
.
✅ مغز سرد و تر است .

هریک از این مزاج ها برای فعالیت آن عضو ضروری است و درصورتی که این مزاج تغییر کند عملکرد آن عضو دچار اختلال می شود.
مثلا اگر قلب که گرم و خشک یا سرد و تر همه اینها موجب اختلال عملکرد شدید در او شده گاهی با ادامه حیات آن سازگار نخواهد بود.

↩️ ۶_مزاج عادتی:👇👇

✨اگر کاری را به تدریج و مرتب انجام دهیم یا غذایی را به مقدار کم و مکرر بخوریم به ان عادت کنیم و این عادت مانند مزاج اصلی انسان می شود اگر این عادت بد باشد برای انسان زیان بار است و ترک عادت نیز به تدریج و به مرور ایام انجام داد تا عوارض ترک عادت ایجاد نگردد.
ارتباط با مدیر

@nafas_art
https://t.me/ostadkhatiri