آخرین خبرها

ریزش مورا با ضماد روغن یا تخم شنبلیله بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

💊💊💊💊 #جلوگیری_از_ریزش_مو🍃🏵

✍سه بار در هفته با خمیر تخم شنبلیله موهای خود را ماساژ دهید

👌شنبلیه بهترین داروی گیاهی #ضد_ریزش_مو است !