آخرین خبرها

حمام و استحمام و دستشویی از منظر طب اسلامی و سنتی

🔹🔹

🔹 #آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۳

۵. زیاد #نشستن در دستشوئی نیز از #مکروهات است؛  امام باقر(ع) فرمود: «طول دادن و زیاد نشستن براى تخلى موجب پیدا شدن #بواسیر می‏شود».
۶. برای ورود به دستشوئی و حتی در حال قضای حاجت، مستحب است که #سر پوشانده شود.
چنان‌که در روایتی آمده است: «امام صادق(ع) زمانی که وارد مستراح می‌شد، سر خود را می‌پوشاند».
۷. برخی منابع به صورت غیر روایت ذکر کرده‌اند که از آداب قضای حاجت، #ورود با پای چپ و خروج با پای راست است. منابعی که این مطلب را بیان داشته‌اند، در ظاهر آن‌را به عنوان روایت نقل نکرده‌اندهر چند برخی از محققان احتمال داده‌اند که این مطلب روایت بوده باشد.
به هر حال؛ اجماع و یا شهرت آن است که این عمل نیز از #مستحبات تخلی است.
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

#آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۴
#علت‌نهی‌ایستاده‌بول‌کردن
ممکن است از علت هایی که این کار نهی شده، این باشد که اگر به حالت ایستاده ادرار کنند، ذرّات بول در مجاری بماند و ناراحتی هایی هم چون سنگ کلیّه یا سنگ مثانه به وجود آید؛ اما اگر بنشیند و به گونه عادی و طبیعی بول کند، زیانی در پی ندارد و بی هیچ عارضه ای عمل ادرار انجام می شود.
غذا خوردن در هنگام تخلّی کراهت دارد؛ زیرا سهم خون که به لگن برای تخلیه آمده برای جویدن و بلعیدن باید صرف شود.
افزون بر این، ناپسند است که از سویی بخورد و از سوی دیگرمدفوع کند و ممکن است آثار زیان باری داشته باشد که بر ما پوشیده است.
💎در روایات بسیاری آمده که باید هنگام قضای حاجت و نیز در دیگر موارد، عورت خود را از نگاه دیگران حفظ نمایند و چنین نباشد که در معرض دیدن قرار گیرد
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

🔹 #آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۶

💎در برخی از روایات چنین آمده:

بهتر آن است که شخص با پای چپ به مستراح وارد شود و به عکس آن در هنگام خروج عمل کند و هنگام دفع فضولات بر پای چپ تکیه نماید.
این دستور برای آن است که «قولن نازله» به مقعد ختم می شود، در طرف چپ قرار دارد و با این وضع نشستن به طرف چپ «سیگموئید» و «رکتوم»، راحت تر باز می مانند و دفع به آسانی و خوبی انجام می گیرد.

🌿از امام صادق علیه السلام نقل شده است که:

مردم با پارچه و سنگ، محل مدفوع را پاک می کردند، سپس شستن مخرج متداول گردید و آن روش پسندیده ای است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آن دستور داد و خودش به همان گونه عمل می کرد. در این هنگام خداوند [آیه] «همانا خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد»  را نازل کرد.
🍃در کشورهای غربی محلّ مدفوع را با کاغذ پاک می کنند و محلّ ادرار را نمی شویند و خودشان آمار می دهند که در اروپا و امریکا و جاهایی که خود را با آب نمی شویند، بواسیر، رقم بالاتری دارد. در کسانی که مخرج مدفوع را می شویند بیماری «سینوس پیلونیدال» فوق العاده نادر است و نیز استعمال کاغذ توالت، یکی از علل خارش معده است.
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

🔹 #آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۱۰
…#مستحبّات‌ومکروهات‌تخلّی

🌟 مستحب ّ است در حال تخلّی سر را  بپوشاند، سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

🔹مکروهات تخلی
نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی، مکروه است ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست.
❄و نیز در موقع تخلّی، نشستن روبروی باد و در جادّه و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می‌دهد و چیز خوردن و توقّف زیاد و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می‌باشد.
🌟 و هم چنین است حرف زدن در حال تخلّی؛ ولی اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد.
❄ ایستاده بول کردن ۸ بول کردن در آب، مخصوصاً آبهای ایستاده
🌟بول کردن در سوراخ لانه جانوران
بول کردن در زمینهای سفت که از آن ترشّح می‌شود.
❄ ایستاده بول کردن
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

#آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۱۲

#آداب‌حمام‌رفتن۱

🍃بهداشت جسمی یکی از ارکان مهم در سبک زندگی اسلامی است، به طوری که در احادیث و روایات، نظافت شخصی و استحمام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

🍃در دین مبین اسلام، معنویت و نظافت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گواه این امر وارد شدن احکام غسل های متعدد واجب و مستحبی است که همگی در ارتباط با احکام عبادی مطرح گردیده و بالارفتن ثواب عبادات مختلف مشروط به انجام این فریضه شده است.

🌸امام رضا علیه السلام در سفارشی، استحمام را دارای فواید بسیاری دانسته و می فرمایند:
🔹 حمام منافع زیاد و قابل توجهى دارد. مزاج آدمى را به اعتدال می کشاند.
🔹چرک و پلیدى را بر طرف می کند.
🔹رگ هاى تن را از کوچک و بزرگ همه را نرم و ملایم می سازد.
🔹 اعضاء را تقویت می کند.
🔹 فضولات بدن را زایل می نماید؛
🔹مواد زاید را ذوب و نابود می گرداند
🔹 عفونت را از میان می برد.
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

🔹 #آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۱۲

#آداب‌حمام‌رفتن‌۲

🔸 در سفارشی دیگر برای جلوگیری از ابتلا به برخی از ناراحتی ها می فرمایند: اگر قبل از حمام در قسمت سر و گردن احساس درد می کردید، موقتا از حمام خودداری کنید.

❄نیز فرمود : هر که غسل کند از آبی که از غسل مردم جمع شده باشد در حمام و خوره به او برسد، ملامت نکند مگر خود را.

🌿امام رضا (ع) همچنین فرموده اند: کسى که می خواهد در پوست بدنش جوش و تاول پیدا نشود، قبل از اینکه داخل گرمابه شود، یا میان آب گرم برود، به بدن خود روغن بنفشه بمالد.
💦هرگاه خواستی حمام بروی و در سر خود ناراحتی پیدا نکنی، هنگام ورود به حمام ‌ابتدا پنج جرعه آب گرم بنوش، در این صورت به خواست خدای تعالی، از سردرد و درد شقیقه در امان خواهی بود

🍃 #افراط در حمام کردن را نهی کرده اند.
🔹و فرموده‌اند: حمام یک روز در میان گوشت بدن را زیاد می کند، و هر روز حمام رفتن، پیه‏‌هاى کلیه را آب می سازد.
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

#آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۱۳

#آداب‌حمام‌رفتن۳

🌸امام رضا علیه السلام:

❄هرگاه خواستی حمام بروی و در سر خود ناراحتی پیدا نکنی، هنگام ورود به حمام ‌ابتدا پنج جرعه آب گرم بنوش، در این صورت به خواست خدای تعالی، از سردرد و درد شقیقه در امان خواهی بود. بعضی گفته‌اند هنگام ورود به حمام پنج مشت آب گرم‌ روی سر خود بریز.
🍃بدان که حمام هم ترکیبی مانند ترکیب بدن دارد، یعنی همان‌طور که‌ بدن دارای چهار طبع است حمام نیز دارای چهار خانه می‌باشد: خانه اول: سرد و خشک است، خانه دوم: سرد و مرطوب، خانه سوم: گرم و مرطوب، و خانه چهارم: گرم و خشک.(⇨فلسفه سبک حمام های قدیم)

🔹توصیه هایی از سایر امامان درباره استحمام:
🌸امام علی (ع) حمام را خانه خوبی می دانند که در آن انسان به یاد آتش دوزخ می افتد و چرک و کثافات را از خود دور می کند.

🌸امام صادق (ع) نیز آدابی برای استحمام قائلند به طوریکه می فرمایند: «پس از خروج از حمام #پاها را بشویید که درد سر را برطرف می کند و به هنگام خروج #عمامه بگذارید (یعنی سر را #بپوشانید)».

💎همچنین ایشان مصرف روغن برای نظافت و نشاط پوست را توصیه کرده و فرموده اند: «روغن پوست را نرم و عقل را زیاد می کند
و مجاری آب بدن را پاک می سازد
و آلودگی تن را از بین می برد
و رنگ پوست را #روشن می گرداند.»
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *

🔹

#آداب‌اسلام‌درموردمستراح‌وحمام‌رفتن۱۴

#مجموعه‌آداب‌حمام‌رفتن‌۴

🔹 یک روز در میان حمام کردن
🔹 خواندن اذکار مخصوص
🔹 ریختن آب گرم بر سر و پاها در ابتدای ورود
🔹 خوردن جرعه ای از آب حمام (چرا که رفع ناراحتی مثانه می کند)
🔹 نخوردن آب سرد در حمام
🔹عدم استحمام با آب سرد (زمانی که ترس بیمار شدن می رود)
🔹 ریختن آب سرد بر روی پاها پس از خروج از حمام (که درد بدن را می برد و از جمله درد شقیقه را رفع می کند)
🔹 حمام و نظافت شخصی قبل از جماع
🔹 شانه نزدن و مسواک نزدن در حمام
🔹 در حال گرسنگی حمام نرفتن
🔹 با شکم پر حمام نرفتن
🔹 در حال روزه حمام نرفتن
🔹 زدودن موهای اضافه بدن
🔹 شستن سر با گل ختمی و سدر
🔹پوشاندن عورتین در حمام (بستن لنگ در حمام⇨به سبک قدیم و استفاده از لباس زیر، الان)
🔹پوشاندن‌نگاه‌از‌عورت‌دیگران
🔹بستن سر پس از خروج از حمام
🔹قرآن نخواندن در حمام در حالت عریان
🔹 روغن مالی بدن (ماساژ)
🔹 پس از حمام خواندن دو رکعت نماز
⬅ ادامه دارد…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅╮
@tebiranii *