آخرین خبرها

نوشیدن آب بعد از فعالیت جنسی و مضرات گسترده آن

💊💊💊💊🍃 #آیا_میدانید⁉️

🍃نوشیدن آب به خصوص آب سرد بلافاصله بعد از رابطه جنسی بعلت گرم بودن بدن و طبع سرد آب باعث⇩

🔺زودانزالی
✨افتادگی رحم
✨سرد شدن بدن
🔻و ویرانگر بدن است
🌿 @TebbolAeme 🌿💦