آخرین خبرها

موی بلند سبب قطع آب کمر و سستی مفاصل و ضعف بدن بر مبنای طب اسلامی

💊💊💊#نزدن_موی_بدن

امام کاظم (؏)

💠موی بدن چون بلند شود↯

👈آب کمر را قطـع مے‌ڪند
👈مفصل ها را سست مے‌ڪند
👈ضعف و سل بر جا مے‌گذارد

📚مستطرفات السرائر ۵۷

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿🌸