آخرین خبرها

زنجبیل داروی ضد تهوع و میکروب سفرها

💊💊💊
⇦زنجبیل حالت تهوع را درسفر و ویاری و مسافرتها برطرف می‌کند↯
✍️ مصرف تنها یک گرم پود‌ر زنجبیل قبل از سوارشدن در ڪشتی یا هواپیما تا ۴۰% علائم بیماری مسافرت و تا۷۰% استفراغ را کاهش می‌دهد
@TebbolAeme 🌿🌿