آخرین خبرها

ریفلاکس و برگشت غذا را بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

💊💊💊💊💟
ریفلاکس معده بر مبنای طب سنتی
️✍️مصرف مربای بالنگ یا مربای «به» ریفلاکس را برطرف می‌کند
📝⇦به شرط آنکه همراه با غذا آب نخورند و همچنین غذاهای تند، شور وچرب را مصرف نکنند
🌿 @TebbolAeme 🌿♨