آخرین خبرها

خشم و روش کنترل آن با یک نفس عمیق

💊💊💊💊
روش کنترل خشم
📔اگر به شما چیزی گفتن و خشمگین شدید، قبل از هر کاری یک نفس عمیق بکشید و تا ۱۰ بشمرید
☘این روش کاملاً موثر است و جلوی شما را از انجام هر کاری که موجب پشیمانی می شود می گیرد