آخرین خبرها

چربی خون و دفع آن بر مبنای طب سنتی

 برای دفع چربی خون به روش ساده

عرق کرفس با مزاج سرد و ترنصف استکان تا یک لیوان تا ۱۴ روز با اندکی عسل

?برای غلظت خون روی گوشت قرمز پودرسماق یا نصف قاشق چایخوری سماق دریک یک لیوان اب جوش جرعه جرعه میل کن

روی برنج به اندازه یک نخود پودر لیموعمانی پاشیده شود

پیاده روی پیاده روی