آخرین خبرها

پاها و خشکی و سوزش کف پاها یکی از علل آن بالا بودن چربی خون

?یکی از دلایل اصلی احساس خشکی و یا سوزش در کف پا بالا بودن چربی خون است

✅روغن های طبیعی را جایگزین روغن های صنعتی کنید تا در کمتر از دوماه درمان کامل شود