آخرین خبرها

آب خوری زیاد موقع خواب و مضراتش بر گوارش و مجاری و خلط غالب

سوال

استاد من دهها سال است عادت دارم موقع خواب چند لیوان آب با میل مصرف کنم آیا این برای من مضره و کلا بگید طب سنتی نظری داره و یک سوال دیگه در کاناهای مجازی گفته اند ناشتا چند لیوان آب به روش فلان مردم کشور فلان بخوریم من چندمدتی خوردم حالت تهوع میگیرم چون برای خنک شدن میخوردم

پاسخ

اب زیاد خوردن درآخرشب و آب میوه سرد و حتی تغذیه سرد  / مجاری ادراری را بلغمی و سرد و شب ادراری و رطوبات مغزی زیاد تولید میکند که از منظر طب سنتی تجویز نمیکنیم

مگر در کشورخودمان چه چیزی کم داریم که روش نوشیدن خودمان را از دیگران یاد میگیریم ؟؟؟؟؟؟؟  خیر خوردن آب ناشتا را به هیچ وجه توصیه نمیکنیم چون باعث ورم بدن و بالا رفتن پرولاکتین و افزایش خلط بلغم میشه و کلیه را بسیار بلغمی میکنه