آخرین خبرها

شیرکاکائو و مضراتش برای کودکان و کاهش یادگیری و خرابی دندان و چاقی و چرخاشگری

?شیرکاکائو برای کودکان?ممنوع?

❌کاهش یادگیری

❌خرابی دندان به علت قند بالا

❌افزایش پرخاشگری به علت شکربالا

❌چاقی

??? @tebe_jame ???