آخرین خبرها

شیرکاکائو و مضراتش برای کودکان و کاهش یادگیری و خرابی دندان و چاقی و چرخاشگری

🔴شیرکاکائو برای کودکان👫ممنوع🔴

❌کاهش یادگیری

❌خرابی دندان به علت قند بالا

❌افزایش پرخاشگری به علت شکربالا

❌چاقی

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯