آخرین خبرها

دوغ و شیر شتر درمانگر دیابت بر مبنای طب سنتی

?خواص بی نظیر دوغ و شیر شتر? 

?هرلیوان شیر و دوغ شترحاوی ۲۰واحد انسولین میباشد که ضد دیابت و…می باشد?

?دکتر دریایی?

http://telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ