آخرین خبرها

ورزش و اهمیت آن در دفع فضولات عرق و ادرار بر مبنای طب سنتی

✳️آیا میدانید⁉️🤔

⚛فضولاتی که از مجاری طبیعی مانند عرق و ادرار خارج نمی‌شوند،در اثر ورزش مستمر، رقیق، قابل سوختن و قابل دفع می‌شوند.🤔

🔰💚دکتر میرغضنفری💚🔰

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯